สินเชื่อไม่มีทะเบียนการค้า

สินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า

สินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า ต้องการหมุนธุรกิจสมัครเลย
เงินเดือนหรือรายได้
12,000 บาทขึ้นไป
ไม่เกิน 28%
ร้อยละ
20-70 ปี
อายุผู้ยืมเงิน
สมัครกู้เงิน

สินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้าผู้ขอสินเชื่อต้องมีหลักประกันเงินกู้

นับว่ารัฐบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนระดับฐานรากอย่างอาชีพพ่อค้า แม่ค้า เจ้าของกิจการรายย่อยหลายๆคน กับการปล่อยสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย  สินเชื่อไม่จดทะเบียนการค้า โดยจะต้องมี บสย.ค้ำประกันสินเชื่อซึ่งให้สูงสุดไม่เกินรายละ 200,000 บาท โดยธนาคารที่ลูกค้าสามารถจะไปขอสินเชื่อได้ก็จะมี ธนาคารออมสินโดยผลิตภัณฑ์เป็นสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า  ธนาคารไทยเครดิต กับสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อยพูดแบบเข้าใจง่ายๆก็คือ สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้า

สำหรับการขอสินเชื่อโดยจะต้องค้ำประกันสินเชื่อ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญ ที่ช่วยให้กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้น ด้วยปัญหาหลักของผู้ประกอบการกลุ่มนี้ คือ การไม่มีหลักประกัน หรือหลักประกันไม่เพียงพอในการขอสินเชื่อธนาคาร จึงต้องหาคุณสมบัติที่เข้ากับเงื่อนไขธนาคารได้ และหากไม่สามารถพึ่งพาได้จริงก็ต้องหันไปหาเงินกู้นอกระบบอย่างที่ยังเห็นกันอยู่ในปัจจุบัน

สินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า  

เป็นสินเชื่อตามนโยบายรัฐ หรือสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อเน้นให้ผู้ประกอบการรายย่อย ได้ขอสินเชื่อเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ หรือเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต หรือแม้แต่การนำไปชำระหนี้นอกระบบ หรือหนี้อื่นๆ เรียกว่านำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการประกอบอาชีพ ซึ่งสามารถถอนเงินได้ผ่านบริการออมสินกดเงินไม่ใช้บัตร

สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้าออมสินเป็นการกู้ออมสินโดยต้องมีหลักประกันเงินกู้ ซึ่งแตกต่างจากสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อยของธนาคารไทยเครดิตที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

 • สินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า
 • ให้กู้เงินได้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 200,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ณ วันที่ทำนิติกรรมสัญญา ต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย
 • ต้องมีหลักประกัน ทั้งบุคคลผู้ค้ำประกัน และหลักทรัพย์ต่างๆเช่น ที่ดิน อาคารชุด ที่ไร่ ที่นา เป็นต้น
 • หนังสือรับรอง สิทธิการเช่าของแผง ร้านค้า ที่สามารถเปลี่ยนมือได้ ให้รับเป็นหลักประกันได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่าหนังสือรับรอง หรือยานพาหนะที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
 • สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อยของธนาคารไทยเครดิต

 • ให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
 • เป็นสินเชื่อหมุนเวียน ไม่มีระยะเวลาครบกำหนด แต่จะมีการทบทวนต่ออายุหรือไม่ในทุกๆปี
 • คะคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
 • วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจเท่านั้น ห้ามนำไปใช้นอกเหนือจากนี้
 • ต้องมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • ธุรกิจต้องมีสถานประกอบการชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้
 • สถานที่ตั้งธุรกิจร้าน ต้องอยู่ในตลาด และจะต้องอยู่ในระยะรัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาของธนาคารไทยเครดิต

จะเห็นความแตกต่างระหว่างสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า และสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อยหรือสินเชื่อสำหรับพ่อค้าแม่ค้าของธนาคารไทยเครดิต ซึ่งจะมีเงื่อนไขในการขอสินเชื่อธนาคารออมสิน และสินเชื่ออื่นๆ ที่แตกต่างกันและเห็นได้ชัดเจน 

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

สมัครกดเงินไม่ใช้บัตรออมสิน หรือตรวจสอบวิธีกดเงินผ่านตู้ ATM จากต่างธนาคาร
กดเงินไม่ใช้บัตรออมสิน
เงินเดือนหรือรายได้
ไม่กำหนด
ไม่กำหนด
ร้อยละ
ไม่กำหนด
อายุผู้ยืมเงิน
รู้จักรายละอียดแล้วสมัครเลย
สมัครกดเงินไม่ใช้บัตรกรุงไทย และดูวิธีกดเงินจากตู้ ไม่มีค่าธรรมเนียม
กดเงินไม่ใช้บัตรกรุงไทย
เงินเดือนหรือรายได้
ไม่กำหนด
ไม่กำหนด
ร้อยละ
ไม่กำหนด
อายุผู้ยืมเงิน
รู้จักรายละอียดแล้วสมัครเลย
สินเชื่อออมสินไม่ต้องมีคนค้ํา 2565 สินเชื่อเพื่อลูกค้าออมสิน
สินเชื่อออมสินไม่ต้องมีคนค้ํา 2565
เงินเดือนหรือรายได้
30000 บาทขึ้นไป
สูงสุด 1.2% ต่อปี
ร้อยละ
อายุ 20-70 ปี
อายุผู้ยืมเงิน
รู้จักรายละอียดแล้วสมัครเลย